Resum

Us presentem el projecte d'investigació "El llegat mediàtic del patrimoni industrial. Aplicació de tècniques de mineria de dades sobre fons documentals històrics per reconstruir la història del patrimoni industrial català". Aquesta recerca s’inicia l’any 2016 quan el Dr. Jordi Martí Henneberg de la Universitat de Lleida guanya la convocatòria del programa RecerCaixa impulsat per l'Obra Social "la Caixa" i amb la col·laboració de l'ACUP.

L’esperit d’aquesta iniciativa de recerca consisteix en impulsar inquietuds tradicionals en les humanitats amb noves eines que provenen del món digital i de la computació. Ho apliquem a l’estudi del patrimoni industrial dins l’àmbit de la implantació territorial de les activitats econòmiques i dins el context teòric de la geografia econòmica basada en dades històriques.

El patrimoni industrial és l’objecte d’estudi

Davant l'eclosió d'informació que hi ha a la xarxa, el projecte patrimoniindustrial.cat proposa la creació d'un catàleg de fonts documentals sobre patrimoni industrial. Amb informació procedent d'hemeroteques, arxius i biblioteques digitals; es pretén contribuir a millorar el coneixement en la matèria mitjançant la compilació i visualització de dades en obert.

El repositori neix de la combinació de dues tipologies de dades: (1) Llistat d'elements patrimonials (catalogats i no catalogats) que han tingut una incidència notable en la història econòmica i industrial catalana; (2) Conjunt de fonts documentals que aportin informació rellevant sobre els diferents elements (notícies, imatges, referències bibliogràfiques, etc.).

Per a la visualització de les dades s'ha desenvolupat un mapa interactiu que permet la consulta simultànea i en una mateixa plataforma online de diverses bases de dades digitals amb múltiple informació a interpretar sobre el patrimoni industrial català.

Objectius

Els objectius combinen dos aspectes contrastats. L'obtenció de resultats científics rellevants amb la voluntat d’una difusió participativa en l’àmbit docent i del conjunt de la societat.

La recerca combina la projecció científica i social dels resultats

Organitzem la recerca en diverses línies de treball:

  1. Generar una base de dades sobre patrimoni industrial que aculli les funcions d’un inventari representatiu per a les institucions administratives i culturals.
  2. Oferir notícies de premsa recollides a les corresponents hemeroteques digitals i vincular-les als elements de patrimoni industrial. D’aquesta forma es reconstruiran cronològicament totes les notícies publicades sobre cadascun dels elements que integren el patrimoni industrial a Catalunya. Inicialment es realitzarà una prova pilot amb La Vanguardia, però posteriorment es podrà ampliar aquesta base per incloure altres diaris nacionals, regionals i locals.
  3. Elaborar resultats científics i facilitar una transferència de coneixement innovadora. Els resultats sorgiran de l’estudi de la relació dels elements patrimonials amb la geografia, l’evolució de la població i les xarxes de transport, com a factors explicatius.
  4. Generar recursos educatius que puguin ser incorporats en les propostes d’activitats de les escoles, instituts o museus relacionats amb el coneixement del patrimoni industrial. També es proposa vincular l’exercici amb treballs finals de carrera, de màster o estudis de doctorat i fer-ne el seguiment del mateixos si es requereix.
  5. Donar valor a la difusió del projecte en l’àmbit docent i el conjunt de la societat a través d’un nou lloc web en català, castellà, anglès i francès. Així es podrà difondre la metodologia de treball que és pionera i interactuar amb un mapa i un cercador per indagar en la BD generada.

Patrimoni Industrial

Els investigadors d’aquesta recerca reivindiquem l’estudi del patrimoni industrial per diferents motius:

El patrimoni industrial és un recurs actiu d’estudi de les humanitats i de la geografia econòmica.

Els béns que conformen el patrimoni industrial català no poden ser analitzats com a elements aïllats doncs només afloren en el context de la seva xarxa de relacions sòcio-econòmiques. Cal entendre quines són les empreses i el capital que impulsà les activitats industrials, que mantenien vincles essencials a escala espanyola, europea i mundial, per emmarcar la industrialització. L’estudi del patrimoni industrial tampoc es pot desentendre de l’estudi del procés d’urbanització que va facilitar la producció industrial, però també va induir importants conflictes socials.

El patrimoni industrial és el llegat constructiu de l'activitat industrial passada i el seu anàlisi permet entendre els aspectes socials, culturals i econòmics del sistema territorial de referència.

El patrimoni industrial és un recurs potencial d’activitat i territorialitat

L’orografia, la disponibilitat de recursos naturals i els límits administratius han determinat la localització industrial a Catalunya així com les infraestructures de transport i comunicacions són les que han permès la interacció entre les activitats econòmiques. La formació de nuclis industrials va determinar una forta concentració de població al seu voltant i va generar el que s’entén com a paisatge industrial.

El patrimoni industrial és el llegat construït de la industrialització i manté un important valor d’ús. Es tracta de bens immobles o conjunts industrials que alberga o pot albergar activitat, acostumen a estar ben comunicats i comparteixen paisatge industrial amb el seu entorn. Davant la degradació d’aquest llegat, la població activa reivindica el valor d’ús i el valor identitari d’aquests espais amb propostes de recuperació o de reconversió d'usos i noves titularitats.

Mapa interactiu

El mapa interactiu del patrimoni industrial català es constitueix com un inventari interactiu que aglutina informació de diversos fons documentals. Hi trobem la localització, descripció i documentació associada als recursos culturals i alhora permet fer relacions espacials i de contingut.

El mapa interactiu és una eina per a la investigació i per l’anàlisi del conjunt del patrimoni industrial català

El mapa és el resultat d’una estructura sostinguda en 3 potes:

  1. Llistat de recursos industrials: tots aquells immobles que van ser creats per albergar activitat preindustrial, industrial o que són immobles de servei u obra pública.
  2. Fons documentals d’interès: informació d’hemeroteques, biblioteques o repositoris digitals (notícies, referències, antecedents, documents, notes, apunts, ressenyes) seleccionada i arxivada per procedir a l’anàlisi i difusió científica i social.
  3. Base de dades relacional: combinació dels recursos anteriors per crear un catàleg extens del Patrimoni Industrial i Tècnic Català que concentri la màxima informació de diferents fons documentals i que pugui ser utilitzat com a eina de gestió i de difusió del patrimoni industrial.

L'equip

Jordi Martí-Henneberg

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Cap de Departament i Professor de Geografia Humana a la Universitat de Lleida (UdL) Veure'n el CV

Eduard Alvarez Palau

TASQUES DE COORDINACIÓ

Professor Lector als Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Glòria Clavera Ibañez

TASQUES DE COORDINACIÓ

Arquitecta doctora en Sostenibilitat, tecnologia i humanisme

Jorge Rodríguez Manzano

PROGRAMADOR MAPA INTERACTIU

Enginyer de telecomunicacions. Tècnic en desenvolupament web

Adrià San José

MINERIA DE DADES

Postgrau Introduction to Data Science and Big Data

Leonel Cruz

MINERIA DE DADES

Estudiant de doctorat al dpt. Arquitectura computacional de la UPC

Mercè Tatjer

EQUIP DE RECERCA

Catedrática de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona (UB)

Javier Rocamonde Lourido

EQUIP DE RECERCA

Màster en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (Urbanisme) (UPC)

Francisco Javier Fraga Cadórniga

EQUIP DE RECERCA

Màster en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (Urbanisme) (UPC)

Altres membres del projecte

Teresa Navas Ferrer (UPC). Tasques de recerca

Berenguer Gangolells Alseda (UPC). Tasques de recerca

Roger Torrent i Albiol. Tasques de recerca

Eduardo Olazabal Salgado (UdL). Tasques de mineria de dades

Pol Serrahima Balius. Tasques de comunicació

Carles Bruguera Trabal (UOC). Tasques de comunicació

Joan Carles Luque. Suport a la recerca

Guillem Sort. Suport a la recerca

Jordi Martí Domínguez. Programació web

Inés Durruti Codorniu. Tasques de disseny i comunicació

Joaquim Sabaté Bel (UPC). Suport a la recerca

Teresa Romeu Fontanillas (UOC). Suport a la recerca

Ian Gregory (UL). Suport a la recerca

Jose Maria Subero Murilla (UC). Suport a la recerca

Mirela Fiori (UOC). Suport a la recercaó

Mateu Morillas Torné (UdL). Suport a la recerca

Mireia Hernàndez Asensi (UPC). Suport a la recerca

Jorge Solanas Jiménez (US). Suport a la recerca

Guillermo Esteban-Oliver (UdL). Suport a la recerca

Els nostres casos d'estudi

El Patrimoni Industrial catalogat de Catalunya

Béns immobles documentats a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Invarquit) i que tenen relació directa amb el procés d’industrialització de Catalunya

Equipo Recercaixa 2016 Veure cas d'estudi

El llegat bibliogràfic dels 150 elements del patrimoni industrial català

Recerca de documentació associada als elements més destacats del patrimoni industrial català identificats pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Equipo Recercaixa 2016 Veure cas d'estudi

Fons gràfic de fàbriques de Barcelona (S.XVIII - S.XX)

Recull gràfic i descriptiu de les principals fàbriques de Barcelona

Mercè Tatjer Veure cas d'estudi

Ciutadania i patrimoni industrial: fàbriques recuperades de Barcelona

La reivindicació del patrimoni industrial com a via per a la construcció de la identitat col·lectiva

Javier Fraga Veure cas d'estudi

Paisatges cooperatius del llobregat

Una anàlisi de la relació entre els processos cooperatius i els valors patrimonials en el paisatge industrial del Llobregat

Javier Rocamonde Veure cas d'estudi

Inventari d'edificis industrials modernistes a Catalunya

Modernisme i moviment industrial a Catalunya

Jordi Rogent, Jordi Tasias Veure cas d'estudi

Patrimoni Industrial a la província de Lleida

Patrimoni Industrial a la província de Lleida

Veure cas d'estudi

Barcelona patrimoni ferroviari (1848-2020)

Un viatge per l'impacte transformador del ferrocarril a Barcelona (1848-2020)

Eduard Álvarez Palau, Mirela Pinheiro Fiori, Jordi Martí-Henneberg, Mateu Morillas Torné Veure cas d'estudi