Participa amb nosaltres

Tens informació sobre el patrimoni industrial català?
Vols compartir textos, fotografies o arxius sobre alguna localització?

Fes-te voluntari i comença a compartir!
Comunica't amb nosaltres i t'explicarem les opcions

Com podràs compartir informació?

Afegir noves localitzacións que no es trobin al nostre mapa interactiu

Agregar informació a una localització del mapa interactiu

Fer servir el nostre formulari per compartir textos fotos o arxius rellevants

Tractament de dades

Si vols contribuir al projecte has d’introduir les dades seguint les indicacions dels formularis. Un cop validades per l’equip d’investigació les veuràs publicades al mapa interactiu.

El contingut que ens enviïs es mostrarà a la fitxa descriptiva de l’element amb el teu nom com a font. El format dependrà del tipus d'element que ens enviïs.

Abans de participar, revisa les recomanacions per a un bon ús de les dades.

http://patrimoniindustrial.cat/uploads/images/data-treatment.jpg

Formulari de col·laboració

Les teves dades

Els nostres casos d'estudi

El Patrimoni Industrial catalogat de Catalunya

Béns immobles documentats a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Invarquit) i que tenen relació directa amb el procés d’industrialització de Catalunya

Equipo Recercaixa 2016 Veure cas d'estudi

El llegat bibliogràfic dels 150 elements del patrimoni industrial català

Recerca de documentació associada als elements més destacats del patrimoni industrial català identificats pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Equipo Recercaixa 2016 Veure cas d'estudi

Fons gràfic de fàbriques de Barcelona (S.XVIII - S.XX)

Recull gràfic i descriptiu de les principals fàbriques de Barcelona

Mercè Tatjer Veure cas d'estudi

Ciutadania i patrimoni industrial: fàbriques recuperades de Barcelona

La reivindicació del patrimoni industrial com a via per a la construcció de la identitat col·lectiva

Javier Fraga Veure cas d'estudi

Paisatges cooperatius del llobregat

Una anàlisi de la relació entre els processos cooperatius i els valors patrimonials en el paisatge industrial del Llobregat

Javier Rocamonde Veure cas d'estudi

Inventari d'edificis industrials modernistes a Catalunya

Modernisme i moviment industrial a Catalunya

Jordi Rogent, Jordi Tasias Veure cas d'estudi

Patrimoni Industrial a la província de Lleida

Patrimoni Industrial a la província de Lleida

Veure cas d'estudi

Barcelona patrimoni ferroviari (1848-2020)

Un viatge per l'impacte transformador del ferrocarril a Barcelona (1848-2020)

Eduard Álvarez Palau, Mirela Pinheiro Fiori, Jordi Martí-Henneberg, Mateu Morillas Torné Veure cas d'estudi